Muziektherapie

van MuziekSpeciaal

Klankstaven

 

Muziektherapie is er voor uiteenlopende problemen. Ieder kind kan via de huisarts een doorverwijzing krijgen naar de muziektherapeut. Huisarts, muziektherapeut en kind stellen samen vast wat het probleem is. De muziektherapeut bekijkt vervolgens welk muzikaal beeld daarmee samenhangt. Zij let bijvoorbeeld op ritme, harmonie en melodie. Het is hierbij absoluut onbelangrijk hoe muzikaal het kind is en welke muzikale ervaring hij of zij heeft opgedaan.

De muziektherapeut en het kind kiezen samen de instrumenten waarmee zij het probleem gaan aanpakken. Gedurende veertien sessies doet het kind doelgerichte oefeningen met deze instrumenten. Doel van de sessies is samen muziek maken en zonder woorden werken aan verbetering.

Halverwege de sessies vind er een evaluatie plaats. De ouders (of eventueel de begeleider) en de therapeut bespreken dan hoe het gaat en of er verbeteringen zijn. Ook na afloop van de veertien sessies is er een evaluatie. De therapeut adviseert dan over een eventuele vervolgstap. De therapie kan worden beëindigd of verlengd met indien nodig een nieuwe doelstelling. Ook kan het kind na afloop van de muziektherapie overstappen naar muziekles. Ook individuele begeleiding en begeleiding in een groep behoren tot de mogelijkheden. Vergoeding

MuziekSpeciaal is geregistreerd therapeut bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën, en bij de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Zorg. Sommige aanvullende ziektekostenverzekeringen vergoeden ( een gedeelte) muziektherapie. Informeer hierover bij uw ziektenkostenverzekering.

  [ Alles, maar dan ook alles gaat verkeerd, behalve muziek. Daar ben ik vet goed in! ] 
  A, 13 jaar

  [ Dank voor de originele handreikingen! ] - Moeder van K.

  [ We zijn heel blij met de vertrouwde plek die jij M. biedt vanuit je persoonlijkheid en je vak. M. is altijd ontspannen en blij als hij thuiskomt van muziektherapie. ]
  Anoniem

  Onze zoon zat al een tijdje niet lekker in zijn vel. Hij was lusteloos en snel vermoeid. Via een kennis kwamen we bij Muziek Speciaal terecht. Marie-Anne is een lieve en warme vrouw. Ze heeft echte aandacht voor het kind. Onze zoon kwam al na de eerste muziektherapie vrolijker en meer ontspannen naar buiten. De goede ontwikkelingen hebben zich voortgezet. Het belangrijkste vinden wij echter dat hij zich heerlijk voelt bij Marie-Anne. ]L.H.