Hoe werkt het?

Prisma Kleurmuziek

Prisma Kleurmuziek is een hulpmiddel voor mensen die willen musiceren maar om verschillende redenen vastlopen in het gebruik van het reguliere notenschrift.

Noten lezen is een complexe taak. Het vraagt visuele, cognitieve en motorische inzet. Een deel van deze handeling bestaat uit het vertalen van noten op een lijn naar de juiste toets op het instrument.

Het aanleren van deze handeling is lastig en vraagt veel van de aandacht en concentratie van het kind/ de leerling. Vaak merkt de ouder en of de begeleider dat het kind wel degelijk muzikaal is maar door het abstracte van noten lezen zijn aandacht niet vast kan houden.

Oorzaken die het notenschrift lezen moeilijk maken zijn bijvoorbeeld; het niet vast kunnen houden van de concentratie, een korte aandacht spanne, meerdere handelingen niet tegelijk uit kunnen voeren, de vertaalslag in het hoofd niet kunnen maken, blokkeren bij het zien van abstracte notatie of bijvoorbeeld de angst om te falen.

De vertaalslag is dan ook voor velen een stap te ver. Bijvoorbeeld voor kinderen uit het Speciaal Onderwijs en kinderen/jongvolwassenen uit het Voortgezet Speciaal onderwijs. Maar ook voor mensen met een aandacht- en concentratie probleem. Zo wordt het plezier in het musiceren onbedoeld gedemotiveerd.

Prisma Kleurmuziek helpt de leerling/cliënt om de vertaalslag te maken.

Door het visualiseren van de tonen door middel van kleur, en de lengte van tonen door middel van de verschillende afmetingen van een blok wordt het lezen van bladmuziek eenvoudiger. Het biedt een snelle ingang tot daadwerkelijk en zelfstandig musiceren. De cliënt/leerling komt hierdoor in een muzikale beleving die rijk is aan therapeutische en didactische effecten. 

“Kleurmuziek? Dat is gewoon muziek voor mensen die geen noten lusten !”                                       

Prisma Kleurmuziek is motiverend en geeft snel voldoening. Zelf muziek maken versterkt de eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Ook vergroot het de concentratie en aandacht spanne wat ook zijn invloed heeft op de dagelijkse levensactiviteiten.

Prisma Kleurmuziek biedt ook een geleidelijke overgang naar het reguliere notenschrift. Leerlingen of cliënten die hebben leren werken met de kleurmuziek, maken stap voor stap kennis met de reguliere noten. Dit gebeurt spelenderwijs. Ook bij het notenschrift blijft kleurondersteuning aangeboden. Dit biedt een opening voor een breder repertoire in de toekomst, uniek aansluitend op het musicerende individu.

Leerkrachten in het SO en VSO, muziektherapeuten, ortho-agogische muziekbeoefenaars kunnen Prisma Kleurmuziek inzetten bij hun lessen en therapieën. Leerlingen kunnen het hulpmiddel thuis gebruiken, zodat ze in hun vrijetijd op eigen initiatief muziek kunnen maken.

Het musiceren met Prisma Kleurmuziek is een van de vele manieren van musiceren bij Praktijk Muziek Speciaal. Andere mogelijkheden bij Muziek Speciaal zijn bijvoorbeeld het spelen op gehoor, het spelen van akkoorden, met improvisatie en het gewone notenschrift.

De eerste bundel voor jonge kinderen is verschenen op 30 augustus 2017 en de meest recente aanwinst is de bundel met Sinterklaas liedjes. 

Alle 4 verschenen bundels zijn te bestellen via deze website en ook te koop via bol.com:

 • Prisma Kleurmuziek Liedjes voor het jonge kind 
 • Prisma Kleurmuziek Kerstliedjes 
 • Prisma Colour Music 
 • Prisma Kleurmuziek Sinterklaasliedjes 

Ondertussen zijn de volgende muziekbundels met kleurmuziek in ontwikkeling.

 

De bundels zijn geschikt voor de volgende doelgroepen:

 • het jonge kind 
 • kinderen in het SO en VSO
 • volwassenen die met kleurmuziek willen werken

Van een aantal bundels zijn gratis voorbeeldpagina's te downloaden, zowel in kleurblokken als in notenschrift. 

Wilt u op de hoogte blijven wanneer de volgende bundels zullen verschijnen, stuurt u dan een bericht via het contactformulier. Kleurstickers zijn ook te bestellen via het bestelformulier.

  [ Mijn zoon leest noten! Geweldig, dit nieuwe systeem! ]
  Anoniem