Over Marie-Anne

muziektherapeute en oprichtster van MuziekSpeciaal

Marie-Anne van Rijbroek

 

MUZIEK SPECIAAL IS EEN INITIATIEF VAN MARIE-ANNE VAN RIJBROEK

Muziek Speciaal, opgericht in 2004, is een initiatief van Marie-Anne van Rijbroek. Zij is gediplomeerd en geregistreerd muziektherapeute, Bachelor of Art Therapies. Eerder studeerde zij aan het Rotterdams Conservatorium, richting Schoolmuziek. Daar heeft zij via stages ervaring opgedaan met diverse leeftijdsgroepen binnen het onderwijs. Haar diploma psychiatrisch verpleegkundige haalde Marie-Anne in Psychiatrisch Centrum Parnassia (voorheen Bloemendaal). Zij is daar werkzaam geweest bij diverse afdelingen. Bij centrum voor kinderpsychiatrie De Jutter in Den Haag heeft Marie-Anne zich gespecialiseerd in de kinderpsychiatrie. Zij werkte daar op de afdeling observatie en diagnostiek. 

Van 2002 tot 2012 was Marie-Anne werkzaam bij Het Koorenhuis, centrum voor kunst en cultuur, in Den Haag. Zij werkte daar als docente, projectleidster en intaker voor mensen met een beperking binnen het speciale kunstonderwijs. De afdeling ontwikkelde zich snel. Als intaker zorgde Marie-Anne ervoor dat er lessen op maat werden aangeboden die goed aansloten bij de wensen van de cliënt. Tevens was zij mede-initiatiefnemer van het landelijk netwerk voor kunstlessen voor leerlingen met een beperking.

Marie-Anne heeft zich gespecialiseerd in muziektherapie voor het kind en de jongvolwassene. Prisma Kleurmuziek, een visueel hulpmiddel voor anderslerenden, is door haar ontwikkeld.

[ Mijn dochter gaat al 6 jaar met veel plezier naar de lessen van Muziek Speciaal. Marie-Anne waardeert haar muzikale talent en brengt het beste in haar naar boven. De lessen zijn gezellig door de huislijke sfeer en de humorvolle wijze van omgang. Door haar warme persoonlijkheid en haar professionele deskundigheid creëert zij een inspirerend leerklimaat. Door het organiseren van Kerstconcerten geeft Marie-Anne kinderen met een beperking een mogelijkheid om op te treden en ook andere talenten te tonen. ] - Edith, moeder van Laura

    Collega
    Ik ken Marie-Anne als een inlevende, zorgvuldige vakvrouw met kennis van zaken. Ze benadert haar cliënten met veel vertrouwen, respect en humor. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de cliënt toe, en kunnen er nieuwe mogelijkheden ontstaan. ]Samara Baumgärtner-Bertsch, collega muziektherapeute