Begeleiding

van MuziekSpeciaal

Begeleiding


Tekening gemaakt door Laura Hählen

Begeleiding voor kinderen en jongvolwassenen

Mensen met autisme hebben moeite met sociaal contact, met verbeelding en met communicatie. Vaak is het zo dat zij deze probleemgebieden een leven lang meedragen.

MuziekSpeciaal biedt begeleiding die helpt vaardigheden op deze probleemgebieden meer eigen te maken waardoor het functioneren in het dagelijks leven gemakkelijker wordt. Het inzetten van kunst en muziek blijkt een non-verbale weg te zijn tot het openen van deuren bij mensen met sociaal/emotionele problematiek. De verbaal communicatieve weg is vaak te angstig en gecompliceerd. Muziek inzetten als middel blijkt een goede en veilig voelende ingang te bieden.

Bij begeleiding gaat het erom dat vaardigheden, die lastig en moeilijk zijn, meer eigen gemaakt worden. Het verschil tussen begeleiding en muziektherapie is dat begeleiding een langere periode behoeft, ter beklijving van de aangeleerde verworvenheden. Een begeleidingssessie duurt minimaal 60 minuten. Voorafgaand aan de begeleidingsperiode vindt een intake plaats waarin samen met de ouders/verzorgers een begeleidingsplan wordt opgesteld. In gezamenlijk overleg wordt overeengekomen welke doelstellingen er zijn voor de begeleiding. Binnen de begeleiding zal er vervolgens, met de SMART opgestelde doelstellingen, veel geoefend worden met deze doelen, zodat de aandacht behoevende vaardigheden worden versterkt en zo meer en meer eigen gaan worden. Indien nodig worden tijdens het proces de doelstellingen bijgesteld.

Doelstellingen binnen de begeleiding liggen op het gebied van communicatie en contact, op sociaal-emotioneel en cognitief gebied, en op zintuiglijk en motorisch gebied.Begeleidingsthema’s kunnen zijn: 

 • luisteren en doen
 • leiding geven en leiding ontvangen
 • grenzen verkennen, grenzen aangeven, grenzen verleggen
 • tijdsbeleving en tijdsplanning
 • structuur en chaos
 • bij jezelf blijven in contact met de ander
 • ruimte geven en ruimte nemen
 • samenwerken, samenspel en solistisch spel
 • tot expressie komen, zichtbaar en hoorbaar zijn


Marie-Anne van Rijbroek heeft zich in het verleden geschoold tot verpleegkundige Psychiatrie met Specialisatie Kind en Jeugd psychiatrie. Zij is naast Kunstzinnig therapeut Muziek ook BIG geregistreerd verpleegkundige.


Tarieven 

De tarieven voor een begeleidingssessie kunt u lezen bij Kosten & Vergoeding. Vergoeding voor begeleiding is vaak mogelijk vanuit het PGB, vraagt u hierbij zelf naar de mogelijkheden. Begeleiding wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

  Ik ben als het ware de allerbeste muziekmaker van het hele kabouterbos! ] - W.R. 8 jaar

  Thuisgekomen wordt de hele les van begin tot het einde nogmaals beleefd. Mijn dochter zet al haar knuffels op een rij, kondigt aan dat de “Muziek” begint en herhaalt al hetgeen wat jij die middag met haar gedaan hebt. Met haar knuffels als gewillige leerlingen.  ]  Anoniem

  Mijn zoon met Asperger komt al geruime tijd bij Marie-Anne van Rijbroek. Zij heeft de gave om rust en vertrouwen uit te stralen en goed te kijken (en luisteren) naar wat hij nodig heeft. Ze heeft energie gestoken in het opbouwen van een goede vertrouwensband met hem. Hij vind het heerlijk om lekker eens per week met zijn hobby muziek bezig te kunnen zijn en zijn vaak excentrieke ideeën uit te kunnen werken onder begeleiding van Marie-Anne. Dat is elders nooit gelukt.